Regulamin Klubu Hodowców

REGULAMIN KLUBU HODOWCÓW SIMPSONS POLSKA

 

  1. Organizator

Organizatorem Klubu Hodowców Simpsons Polska jest firma Kamil Ćwiklewski, z siedzibą w Zawyki Ferma 24, 18-105 Suraż; NIP 542-265-62-57

Kontakt:

Sklep u Śledzi

Zawyki Ferma 24

18-105 Suraż

tel. 600 324 492

e- mail: info@karmysimpsons.pl

– dystrybutor karm Simpsons Premium w Polsce

 

  1. Cele Klubu Hodowców Simpsons Polska

Celem Klubu Hodowców Simpsons Polska jest zrzeszanie hodowców psów i kotów rasowych, promowanie zbilansowanego, zdrowego żywienia zwierząt na każdym etapie ich życia – od urodzenia do późnej starości – w oparciu o produkty marki Simpsons Premium oraz wspieranie hodowców w ich działaniach hodowlanych.

 

  1. Członkostwo w Klubie Hodowców Simpsons Polska

Członkostwo w Klubie jest bezpłatne i otwarte dla:

– hodowców psów rasowych zarejestrowanych w Związku Kynologicznym w Polsce (ZKwP);
– właścicieli reproduktorów zarejestrowanych w Związku Kynologicznym w Polsce (ZKwP);- hodowców kotów rasowych zarejestrowanych w Polskiej Federacji Felinologicznej „Felis Polonia” (FPL) Cat Fanciers' Association (CFA),  World Cat Federation (WCF), The International Cat Association (TICA);- właściciele reproduktorów zarejestrowanych w Polskiej Federacji Felinologicznej „Felis Polonia” (FPL) Cat Fanciers' Association (CFA),  World Cat Federation (WCF), The International Cat Association (TICA);

 

  1. Rejestracja w Klubie Hodowców Simpsons Polska

W celu rejestracji w Klubie hodowca/właściciel reproduktora powinien założyć konto użytkownika w sklepie u Śledzi na stronie usiedzi.pl (menu -> logowanie). Następnie należy wypełnić Formularz Rejestracji na stronie http://usledzi.pl/?page_id=1056 załączając skan/zdjęcie nadania przydomka hodowlanego lub obustronny skan/zdjęcie rodowodu reproduktora z widocznym nadaniem uprawnień hodowlanych.

Dane osobowe członków Klubu są rejestrowane w komputerowej bazie danych Klubu i będą przetwarzane zgodnie przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych przez Organizatora w celach określonych w niniejszym regulaminie. Każdy Członek Klubu ma prawo do wglądu oraz poprawy swoich danych.

 

  1. Korzyści dla członków Klubu Hodowców Simpsons Polska

– możliwość zakupu produktów marki Simpsons Premium oraz innych produktów dostępnych w sklepie usiedzi.pl w korzystnych cenach, zgodnych z cennikiem hodowców; zakupy mogą być dokonywane wyłącznie poprzez sklep usiedzi.pl;- bezpłatne wyprawki dla hodowców (w skład wyprawki dla szczeniąt wchodzi 2kg karmy suchej używanej przez hodowcę, puszka 400g karmy mokrej, karta rabatowa ze stałym rabatem dla przyszłych właścicieli oraz okresowo inne dodatki; w skład wyprawki dla kociąt wchodzi 300g karmy suchej, 2x 200g karmy mokrej, karta rabatowa ze stałym rabatem dla przyszłych właścicieli oraz okresowo inne dodatki);- udział w organizowanych dla członków Klubu konkursach i korzystanie z ofert specjalnych przesyłanych drogą elektroniczną;- możliwość umieszczenia bannera oraz linku do strony internetowej hodowli na stronie usiedzi.pl oraz karmysimpsons.pl
– możliwość zamieszczenia informacji o miotach na fanpage www.facebook.com/usledzi lub/i www.facebook.com/simpsonspolska

 

  1. Zobowiązania członków Klubu Hodowców Simpsons Polska

– karmienie psów/kotów w swojej hodowli produktami marki Simpsons Premium;

– odchowywanie miotów w swojej hodowli przy użyciu produktów marki Simpsons Premium;

– dbanie o dobry wizerunek marki, polecanie innym hodowcom produktów Simpsons Premium;

– nieodpłatne przekazywanie kompletnych wyprawek otrzymanych w Klubie Hodowców Simpsons Polska nowym właścicielom szczeniąt/kociąt oraz polecanie im karm marki Simpsons Premium;

– członek Klubu zobowiązany jest do poinformowania o zmianach w ilości posiadanych psów/kotów w ciągu 60 dni od wystąpienia takiej zmiany;

 

  1. Wyprawki dla szczeniąt/kociąt

– wyprawki dla szczeniąt/kociąt przysługują wyłącznie aktywnym członkom Klubu (aktywny członek klubu to taki, który od momentu rejestracji w Klubie dokonuje zamówień przynajmniej raz na kwartał w ilości nie mniejszej niż limit minimalny ustalony przez Klub, który obliczany jest w następujący sposób:

(Średnia dawka pokarmowa dla danej rasy psa/kota pomnożona przez liczbę osobników w hodowli) pomnożona przez 90 (dni)

– przy braku zamówień przez okres 6 miesięcy członkostwo w Klubie zostaje zawieszone;

– aby otrzymać wyprawki należy dokonać zakupu co najmniej jednego dużego worka karmy (10 lub 12kg) na jeden miot;

– hodowca jest zobowiązany do poinformowania Klubu Hodowców poprzez adres mailowy info@karmysimpsons.pl o narodzinach szczeniąt/kociąt w swojej hodowli;

– w celu otrzymania wyprawek należy na adres info@karmysimpsons.pl przesłać skan potwierdzonej przez oddział macierzysty karty przeglądu miotu – na jej podstawie zostanie wydana odpowiednia ilość wyprawek, które zostaną nieodpłatnie przesłane na adres hodowcy w ciągu maksymalnie 14dni;

– wyprawki przeznaczone są dla nowych właścicieli szczeniąt/kociąt i muszą zostać im nieodpłatnie przekazane w całości;

– wyprawki nie mogą być odsprzedawane;

 

  1. Dane osobowe

– dane osobowe członków Klubu są rejestrowane w komputerowej bazie danych Klubu i będą przetwarzane dla celów współpracy z firmą oraz dla celów promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych; członek Klubu wyraża zgodę na takie przetwarzanie danych

– członek Klubu przystępując do klubu wyraża zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowych dotyczących Klubu;

– członek Klubu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania z bazy w dowolnym momencie.

 

  1. Postanowienia końcowe

– ceny produktów objętych programem Klub Hodowcy Simpsons Polska mogą ulec zmianie; o ewentualnych zmianach członkowie Klubu zostaną powiadomieni niezwłocznie poprzez adres mailowy użyty do rejestracji w sklepie; nowe ceny będą również dostępne po zalogowaniu do swojego Konta Hodowcy;

– członkostwo może zostać wypowiedziane ze skutkiem natychmiastowym, jeśli warunki  hodowli i sprzedaży zwierząt odbiegają od przyjętych standardów i regulaminów hodowlanych organizacji wymienionych w punkcie 3 lub gdy członek Klubu złamie zasadę nieodpłatnego przekazywania wyprawek nabywcom szczenięcia/kocięcia;

– o wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie Hodowca zostanie poinformowany drogą mailową na adres e-mail podany w Koncie Hodowcy.

 

Zaakceptuj regulamin i przejdź do sklepu

akceptuje-regulamin-klubu-hodowcow