Regulamin

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług firmy u Śledzi, składania zamówień na produkty, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta opłaty za zakupione produktów, uprawnienia Klienta do modyfikacji zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] u Śledzi prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej o adresie usiedzi.pl. Sprzedaż prowadzona jest na podstawie niniejszego regulaminu [dalej „Regulamin”] z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Właścicielem sklepu jest Kamil Ćwiklewski prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kamil Ćwiklewski z siedzibą w 18-100 Łapy, Nilskiego-Łapińskiego 18, NIP: 5542646257, telefon: 600 324 492, adres email: sklep@usledzi.pl.
 4. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskiej walucie (PLN) i są cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.
 • 2

Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienie w Sklepie może złożyć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej Kupujący).
 2. Kupujący może składać zamówienie 24 godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej usiedzi.pl, wybierając produkty i dodając je do koszyka. Podczas potwierdzania zamówienia Kupujący musi wybrać jedną z dostępnych form dostawy i płatności, a także podać dane osobowe niezbędne do realizacji przesyłki.
 3. Warunkiem dokonania zakupów jest akceptacja regulaminu Sklepu.
 4. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania zamówienia do realizacji, o czym Kupujący informowany jest drogą mailową. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem rozpoczyna się niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem, po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sklepu.
 5. Zakupiony towar wraz z dokumentem sprzedaży (domyślny dokument sprzedaży to paragon; faktura VAT może zostać wystawiona wyłącznie w przypadku zaznaczenia odpowiedniej opcji oraz każdorazowego podania danych do jej wystawienia przy składaniu zamówienia) jest wysyłany wybranym przez Kupującego sposobem dostawy na podany adres.
 6. Czas realizacji zamówienia jest indywidualny dla każdego produktu.
 7. Termin otrzymania przesyłki uzależniony jest od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy towaru.
 • 3

Klub Hodowców

  1. Członkami Klubu Hodowców mogą być wyłącznie hodowcy psów zrzeszeni w ZKwP oraz hodowcy kotów zrzeszeni w organizacjach felinologicznych (WCF, FIFe, TICA, CFA, FFE).
  2. Przyjęcie do Klubu Hodowców odbywa się na podstawie przedstawionego skanu nadania przydomka hodowlanego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie hodowli przynależącej do wymienionych organizacji.
  3. W Klubie Hodowców obowiązuje Cennik Hodowcy dostępny do wglądu.
  4. W Klubie Hodowców nie są honorowane żadne dodatkowe kody rabatowe poza sytuacjami, w których zostanie jasno określone, że dany rabat może być stosowany również dla zamówień złożnych przez członków Klubu Hodowców.
  5. Hodowcom zrzeszonym w Klubie Hodowców przysługują darmowe wyprawki dla szczeniąt pod warunkiem wcześniejszego zamawiania karmy przez co najmniej 2 miesiące oraz przedstawienia karty rejestracji miotu.
 • 4

Ceny, sposoby płatności i dostawa

 1. Łączna cena zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Kupującego w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sklepu.
 2. Kupujący ma prawo wyboru spośród form płatności:
  – za pobraniem
  – przelew bankowy na konto: 97 1050 1823 1000 0090 7044 2729
  -płatność za pomocą platformy Przelewy24
  – gotówką przy odbiorze osobistym
 3. W przypadku wyboru płatności przelewem Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 5 dni roboczych. W razie niedokonania płatności w tym terminie, zamówienie zostaje anulowane.
 4. Formy dostawy dostępne w Sklepie:
  – Paczkomaty 24h (InPost)
  – kurier po przedpłacie (DPD)
  – kurier za pobraniem (DPD)
  – odbiór osobisty
 5. Koszt wysyłki obliczany jest na podstawie formy dostawy wskazanej w formularzu Zamówienia, według wyboru Kupującego.
 6. Kupujący jest zobowiązany do poniesienia kosztów przesyłki towaru i jednocześnie udziela sprzedającemu pełnomocnictwa do zawarcia w swoim imieniu umowy z firmą dostawczą oraz do pośrednictwa w rozliczeniu tych należności.
 7. Promocje nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 8. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.
 • 5

Zwroty

 1. Odstąpienie od umowy sprzedaży możliwe jest w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni licząc od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący informuje Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego drogą mailową (na adres kamcwi@wp.pl) lub papierową na adres: Kamil Ćwiklewski, Nilskiego Łapińskiego 18, 18-100 Łapy.
 3. Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od Umowy. Zwracany towar nie powinien nosić jakichkolwiek śladów używania, nie powinien być otwarty, w przeciwnym wypadku Sklep może odmówić przyjęcia zwrotu towaru.
 4. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy.
 6. Kupujący ponosi bezpośredni koszt zwrotu towarów.
 • 6

Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 • 7

Postanowienia końcowe

  1. Regulamin dostępny jest na stronie Sklepu z możliwością jego pobrania oraz odtwarzania i utrwalania jego treści. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną.
  1. Towary prezentowane na stronach firmy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
  1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo ustalony według zasad obowiązujących w prawie.